Επιστολή Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ. προς κ. ΥΝΑΝΠ για την επίσπευση διαδικασιών δημοσιοποίησης προκήρυξης εισαγωγής στο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

3.6.19

Επιστολή Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ. προς κ. ΥΝΑΝΠ για την επίσπευση διαδικασιών δημοσιοποίησης προκήρυξης εισαγωγής στο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Προς: Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Κουβέλη Φώτη
Θέμα: «Επίσπευση διαδικασιών δημοσιοποίησης προκήρυξης για την εισαγωγή στο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.»
κ. Υπουργέ,
Οι επιτακτικές υπηρεσιακές ανάγκες του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. απαιτούν την ενίσχυση με έμψυχο δυναμικό. Επιπλέον, θα πρέπει να διασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση στο σύστημα εισαγωγής στο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. μέσω πανελλαδικών εξετάσεων, εξασφαλίζοντας τη στελεχιακή επάρκεια και την εύρυθμη λειτουργία του Σώματος.
Για τους λόγους αυτούς, προωθήθηκαν από εσάς και ψηφίσθηκαν από τη βουλή, οι διατάξεις των άρθρων 24 και 25 του ν. 4597/2019. Μετά τις απαιτούμενες ενέργειες των αρμόδιων υπηρεσιών ΥΝΑΝΠ και Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., σε σύντομο χρονικό διάστημα, ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για την έκδοση της προκήρυξης διαγωνισμού εισαγωγής στο Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή.
Ο συγκεκριμένος διαγωνισμός δεν αφορά τη διαδικασία μέσω πανελλαδικών και η δημοσιοποίηση της προκήρυξης είχε δρομολογηθεί για το μήνα Μάιο. Ελλοχεύει ωστόσο ο κίνδυνος ο διαγωνισμός να μην πραγματοποιηθεί λόγω προκήρυξης εθνικών εκλογών (άρθρο 28 του ν. 2190/94).
Ως εκ τούτου, ζητάμε την ανάληψη πρωτοβουλιών από μέρους σας, προκειμένου να επισπευτούν οι διαδικασίες δημοσιοποίησης της προκήρυξης.
Είμαστε βέβαιοι ότι θα συμβάλλετε από τη θέση σας, ώστε να εξασφαλιστεί η κάλυψη των απολύτως αναγκαίων για το Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. προσλήψεων, για τις οποίες και εσείς έχετε καταβάλει μεγάλες προσπάθειες.