Τι λέει ο Πρόεδρος της ΠΕΑΛΣ για τις άκαρπες παρατάσεις υποβολής υποψηφιοτήτων για την Ελεγκτική Επιτροπή - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

12.11.19

Τι λέει ο Πρόεδρος της ΠΕΑΛΣ για τις άκαρπες παρατάσεις υποβολής υποψηφιοτήτων για την Ελεγκτική Επιτροπή

Mε αφορμή τις δυο άκαρπες παρατάσεις για την υποβολή υποψηφιοτήτων μόνο για την Ελεγκτική Επιτροπή της ΠΕΑΛΣ και την αδυναμία λόγω απειρίας των υποψηφίων για το ΔΣ της ΠΕΑΛΣ να προτρέψουν -παροτρύνουν μέλη να δηλώσουν υποψηφιότητα , με αποτέλεσμα :


- την αδυναμία τήρησης των καθορισμένων, από το άρθρο 24 του Καταστατικού, προθεσμιών για την αποστολή του εκλογικού υλικού στα δικαιούμενα μέλη της ΠΕΑΛΣ ,- την αναγκαιότητα της διεξαγωγή των αρχαιρεσιών της ΠΕΑΛΣ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 24 παρ. 12 καθώς και στο άρθρο 16 του Καταστατικού της ΠΕΑΛΣ- τη λογική εξ ανάγκης απόφαση της Εφορευτικής Επιτροπής (Ε.Ε.) για τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με θέμα την εκ νέου προκήρυξη αρχαιρεσιών της ΠΕΑΛΣ με ημερομηνία διεξαγωγής τους μεταγενέστερη της 17ης Δεκεμβρίου 2019,-σχόλια και συζητήσεις που δεν ωφελούν την ΠΕΑΛΣ ,παραβαίνω ως ακολούθως :Δυστυχώς, ενώ oι έξι υποψήφιοι που απαιτούνται για την ελεγκτική επιτροπή από πλευράς μου ήταν και είναι διαθέσιμοι για την υποβολή υποψηφιότητας τους ,αποφασίσαμε αυτό να μη γίνει .
Στην απόφασή μας αυτή λάβαμε υπόψη μας δυο παραμέτρους:- να μην κατηγορηθούν και κατηγορηθώ για προσπάθεια <<ελέγχου>> της ΠΕΑΛΣ από μέρους μας και ελέγχου των υποχρεώσεων-αρμοδιοτήτων της ελεγκτικής επιτροπής και
- ότι οι λοιποί συνυποψήφιοι μας , εκπροσωπώντας το παλιό , το παρόν και το μέλλον , θα μπορούσαν να συσπειρώσουν τα μέλη και να προτρέψουν τη συμμετοχής τους στην κορυφαία διαδικασία της επιλογής των αντιπροσώπων μας αλλά και των υποψηφιοτήτων και εκλογής της ελεγκτικής επιτροπής πράγμα που προφανώς δεν έγινε λόγω απειρίας .Το αποτέλεσμα γνωστό .Να πρέπει να επαναπροκηρυχθούν εκλογές .Σε κάθε περίπτωση εγγυώμαι αφενός ότι η διαδικασία θα προχωρήσει και θα ολοκληρωθεί ομαλά κι αφετέρου οτι η αυτονομία και η αυτοτέλεια της ΠΕΑΛΣ αλλά και η παρουσία της στα συνδικαλιστικά δρώμενα του ΛΣ είναι δεδομένη ,τουλάχιστον μέχρι την παράδοση του τιμονιού της ΠΕΑΛΣ σε άλλα χέριαΠΑΣΣΑΚΟΣ Π. ΣΠΥΡΙΔΩΝ